Στέλιος Βαλτζής
Keynote Speaker

Στέλιος Βαλτζής

Global IT Director & CISO, Saargummi

O Στέλιος είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός και έχει εργαστεί στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Εργάζεται στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρίας Saargummi στο Λουξεμβούργο, ως Global IT Director καθώς και ως CISO.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλων των διαδικασιών της εταιρίας, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων πληροφορικής καθώς και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως το blockchain, αποτελούν τον πυρήνα της απασχόλησης του στην Saargummi, από τον Μάρτιο του 2019. Πρωτύτερα ο Στέλιος εργάστηκε στις εταιρίες Nokia, Alcatel-Lucent, Orange Business Services, Intracom και άλλες κατέχοντας θέσεις ευθύνης.

Έχει εργαστεί στην Ελλάδα, στην Σαουδική Αραβία, στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, ενώ στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας συχνά έρχεται σε επαφή με ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, δημόσιους φορείς και συνδικάτα. Έχει αρθρογραφήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κείμενα εκλαϊκευμένης τεχνολογικής φύσης κι έχει συγγράψει online course για την τεχνολογία του blockchain (δημιουργία business case, αξιολόγηση του βάθους αξιοποίησης της τεχνολογίας, δημιουργία οικοσυστήματος για την ανάπτυξη του business case). Στους τομείς ευθύνης του συγκαταλέγεται και η ασφάλεια των πληροφοριών της εταιρίας και των πελατών της - 0 Στέλιος είναι και μέλος του ISACA.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των συστημάτων πληροφορικής και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Saargummi, εκπόνησε business plans για την μετάπτωση στο cloud πληθώρας διαδικασιών, όπως το collaboration, secure file exchange, Virtual Desktops για τις ανάγκες του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και μετάπτωσης του συστήματος ERP, καθώς και της ενσωμάτωσης τεχνολογιών Artificial Intelligence στο σύστημα προστασίας των εταιρικών και πελατειακών δεδομένων.

Η εταιρία Saargummi είναι tier-1 προμηθευτής στεγανωτικών ελαστικών στην αυτοκινητοβιομηχανία, με πελάτες το σύνολο των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα η εταιρία αναπτύσσεται και σε περιοχές πέραν της αυτοκινητοβιομηχανίας, παράγοντας μονωτικά ταρατσών και ελαστικά προϊόντα διαφόρων χρήσεων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρίας, συγκαταλλέγεται ενας βραχίονας καινοτομίας όπου τεχνολογίες πληροφορικής χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, αλλά και για την δημιουργία προϊόντων-concepts για αντίστοιχα concept cars. Ως εκ τούτου η ασφάλεια των δεδομένων των πελατών και της εταιρίας αποτελούν κεντρικό πυλώνα του συστήματος ISMS που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της δρατηριότητας του και σε εναρμόνηση με το πρότυπο TISAX της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας.