Παναγιώτης Αναγνώστου

Παναγιώτης Αναγνώστου

Information Technology & Systems Director, AVAX GROUP

O Παναγιώτης Αναγνώστου ηγείται της Διεύθυνσης Τεχνολογιών και Συστημάτων του Ομίλου ΑΒΑΞ, μιας από τις πλέον νευραλγικές διευθύνσεις του Ομίλου, υπεύθυνη όχι μόνο για τη χάραξη και υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής Πληροφορικής του Ομίλου, αλλά και για την εφαρμογή των πιο πρόσφατων τεχνολογικών λύσεων και υποδομών στα έργα που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Όμιλος σε Ελλάδα και εξωτερικό.

O Παναγιώτης Αναγνώστου ανήκει στο δυναμικό του Ομίλου τα τελευταία 27 χρόνια και είναι κάτοχος πτυχίων HND in Computer Systems από το Highbury College, HND in Network Engineering από το University of Indianapolis, BSc in Computer Science Engineering από το University of Sunderland και MBA in Management of Information Systems από το Institut Universitaire Kurt Bosch.