Μιχάλης Ζούτσος

Μιχάλης Ζούτσος

Product Manager – Value Added Products, Info Quest Technologies

Ως Product Manager στην Info Quest Technologies, ανέπτυξε και υλοποίησε στρατηγικές προώθησης για προϊόντα όπως της DocuSign. Διαπραγματεύτηκε με κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού, συντονίζοντας παράλληλα την προγραμματισμένη εκτέλεση έργων. Η πολυετής του εμπειρία σε ρόλους κλειδιών σε μεγάλες εταιρείες ενισχύει την ικανότητά του να προωθεί και να υλοποιεί επιτυχώς τέτοιες λύσεις, προσφέροντας συνεχώς εξαιρετικά αποτελέσματα.