Κώστας Ζαφείρης

Κώστας Ζαφείρης

Head of Group IT Operations & Infrastructure, Assistant General Manager, Eurobank

Ο Κώστας Ζαφείρης διαθέτει πάνω από 22 χρόνια εμπειρία στην τεχνολογική καθοδήγηση μεγάλων οργανισμών. Τα τελευταία 5 χρόνια ηγείται του τμήματος IT Operations, Infrastructure and Data Centers management στην Eurobank, είναι είναι υπεύθυνος για το τμήμα IT Services και την αξιοποίηση του cloud στον οργανισμό.

Ηγείται επίσης στο ΔΣ του ERB IT Shared Services τμήματος, που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των data center του τραπεζικού ομίλου ανά τον κόσμο, όπως και για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΙΤ σε όλες τις θυγατρικές του ομίλου.