Δρ. Άρης Μελετίου

Δρ. Άρης Μελετίου

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής Και Επικοινωνιών, ΓΓΠΣ

Ο Άρης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 1997 και έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ιδίου Ιδρύματος το 2001 και το 2012 αντίστοιχα.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει στην μελέτη και υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής ενώ επίσης έχει συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης υπηρεσιών και διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων και του λογισμικού μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εργάστηκε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Δικτύων του Ιδρύματος και ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συντονίζει σημαντικά έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης (G-Cloud & Hybrid G-Cloud, Enterprise Agreements, G-Cloud NextGen, σχεδιασμός συστημάτων και έργων πληροφορικής Δημοσίου Τομέα κ.λπ.).