Δημήτριος Τόπκας

Δημήτριος Τόπκας

IT Director, HB BODY GROUP

Ο Δημήτρης Τόπκας, IT Director του ομίλου εταιρειών της ΗΒ BODY, την τελευταία πενταετία έχει ηγηθεί projects ψηφιακού μετασχηματισμού, με κύριο πάντα στόχο τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Τα σύγχρονα εργαλεία Πληροφορικής και η πλήρης αξιοποίησή τους από το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου πιστεύει πως είναι μια πρόκληση τόσο για τον ίδιο όσο και για την εταιρεία προκειμένου να την ωθήσει να πετύχει τη στρατηγική της.

Τα 17 χρόνια εμπειρίας του στον κλάδο της Πληροφορικής, του έχουν διδάξει πως πρέπει συνεχώς μέσα από θέσεις υψηλής ευθύνης να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ψηφιακή περιουσία της εταιρείας.

Τέλος, του αρέσει να πειραματίζεται με τα νέα εργαλεία Πληροφορικής και επικοινωνιών και να τα αξιοποιεί μόνο όταν πιστεύει πως είναι έτοιμα για την εφαρμογή και ενσωμάτωσή τους, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στον οργανισμό.

Είναι πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική & Διοίκηση του Α.Π.Θ., καθώς και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.