Χρήστος Κούστας

Χρήστος Κούστας

Επικεφαλής Cloud Capability Center, Εθνική Τράπεζα

Απόφοιτος Πληροφορικής με μεταπτυχιακό στην Τραπεζική. Από το 2005 στον τραπεζικό κλάδο ως προγραμματιστής και στέλεχος IT, με έμπρακτη πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση πολλαπλών τεχνολογιών. Διατρέχοντας μια πληθώρα ρόλων και αρμοδιοτήτων από full stack developer , senior DBA έως architect, team leader και PM, ανέλαβε επικεφαλής του Cloud Capability Center την εποπτεία της υποδιεύθυνσης Υπολογιστικού Νέφους της Εθνικής Τράπεζας τον Μάρτιο του 2023.

Με προσήλωση στη συνεχή βελτιστοποίηση κάθε πτυχής του ταξιδιού στο cloud και τον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, συμβάλει στη σύλληψη και υλοποίηση ανταγωνιστικών αρχιτεκτονικών λύσεων και στηρίζει την αλλαγή για τη μετάβαση με την ασφάλεια, σταθερότητα και αξιοπιστία που αρμόζει στο κύρος και την ιστορία της Εθνικής Τράπεζας.